GENOPTRÆNING MED SUCCES

Hvad er baggrunden for Trin for Trin

I 2011 blev projektet Rehabilitering på borgernes præmisser afsluttet. Projektet bygger på litteraturstudier og antropologiske studier af patienter med kroniske lidelser, udført af Dansk Sundheds Institut. Der blev kortlagt forskellige emner som vigtige i genoptræning: selv inddragelse i genoptræningen, erkendelse og accept af de begrænsninger, som et forandret liv medfører, energiforvaltningen samt planlægning og strukturering af hverdagens aktiviteter.

Hvorfor Trin for Trin

Personer med kroniske smerter har ofte behov for et træningsforløb. Udfordringen er at få træningen til at passe til ressourcerne, at det passer ind i hverdagen samt at det skal være meningsfyldt for den enkelte og idrager til netop de funktioner som er vigtige at blive bedre til.

Terapeuter oplever ofte at, enten træner personer med kroniske smerter på et for højt niveau, hvilket medfører skuffelser og træningen bliver lagt væk, eller er tanken om at træne så uoverskueligt at den enkelte ikke kan overkomme at gå i gang med det.

 

 

Hvad er Trin for Trin

Trin for trin er et værktøj, som kan hjælpe både den enkelte person og dens terapeut i tilrettelæggelse af et meningsfyldt træningsforløb.

Det er en måde at støtte den enkelte i at afklare sine ressourcer, etablere meningsfyldte målsætninger og planlægge en overskuelig træning med klare mål i samarbejde med en terapeut.