Trin for trin er et værktøj som kan hjælpe både den enkelte person og dens terapeut i tilrettelæggelse af et meningsfyldt træningsforløb. Det er en måde at støtte den enkelte i at afklare sine ressourcer, etablere meningsfyldte målsætninger og planlægge en overskuelig træning med klare mål i samarbejde med en terapeut.

Trin for trin er bygget op på 4 trin

1. Fordeling af energi

Fordeling af energi At finde frem til de ressourcer der er til rådighed og blive bevidst om de prioriteringer hverdagen kræver med færre ressourcer.

2. Find træningsmål

Afklaring af hvilke mål er relevant at træne hen imod. Det skal været baseret på den enkeltes værdigrundlag og med fokus på at forbedre kvaliteten i hverdagen.

3. Find startniveau, planlæg træningen

Afklaring af den træningsform der er brug for, som kan lade sig gøre og som er en positiv oplevelse. Det skal planlægges således at det er overskueligt og målet er synligt. Træningen påbegynder på det niveau som den enkelte kan udføre og øges gradvist hver uge eller hver anden uge.

4. Træningen

Gennemførelse af træningsforløbet, registrering og gradvis øgning af belastningen.

 

 

 

 

Energiniveau skema

Træningsplan skema

På denne måde kan en patient træne sig gradvis op fra for eksempel at kunne gå 1 km. til at kunne gå 5 km. i løbet af 10 uger ved en øgning på 20 % hver uge.

Trin for Trin består af en mappe med en vejledning og skemaer som kan anvendes i de forskellige trin. Desuden tilbydes der introduktion/kurser i anvendelse af Trin for Trin. Trin for trin er et værktøj som kan hjælpe både den enkelte person og dens terapeut i tilrettelæggelse af et meningsfyldt træningsforløb. Det er en måde at støtte den enkelte i at afklare sine ressourcer, etablere meningsfyldte målsætninger og planlægge en overskuelig træning med klare mål i samarbejde med en terapeut.

 

I 2011 blev projektet Rehabilitering på borgernes præmisser afsluttet. Projektet bygger på litteraturstudier og antropologiske studier af patienter med kroniske lidelser, udført af Dansk Sundheds Institut. Der blev kortlagt forskellige emner som vigtige i genoptræning: selv inddragelse i genoptræningen, erkendelse og accept af de begrænsninger, som et forandret liv medfører, energiforvaltningen samt planlægning og strukturering af hverdagens aktiviteter.

På baggrund af den viden, samt teorier om pacing er Trin for Trin udviklet. Det blev afprøvet i flere runder af terapeuter i kommunal regi og fysioterapi klinik regi, samt brugerne.

Første runde blev udarbejdet en træningsvejledning, som hæfte. Dette blev afprøvet hos fysioterapeuter og deres patienter fra både genoptrænings afdeling i Fredericia Kommune samt østjysk center for smertebehandling i Horsens. På baggrund af deres erfaringer, ikke mindst patienterne, blev hæftet lavet om til en mappe indeholdende et vejledningshæfte, samt en del skemaer som kan hjælpe med at få styr på træningen.